Craft to INSPIRE Social Enterprise (C2I) was started as an endeavor to connect disabled artisans with their customers by promoting their unique, beautiful handicraft products. Our objective is to find the markets for products made by ethnic artisans in mountainous areas in Northern Vietnam such as Hoa Binh, Ha Giang
Chi tiết >>
HƯƠNG VỊ QUÊ HƯƠNG ĐẬM ĐÀ HƯƠNG VỊ NƯỚC MẮM XỨ NGHỆ Các thương hiệu nước mắm nổi tiếng ở Nghệ An từ bao đời nay như Vạn Phần (Diễn Châu), Phú Lợi - Quỳnh Dị (Quỳnh Lưu), Nghi Hải (Cửa Lò)… không chỉ làm đậm đà hương vị các
Chi tiết >>
Doanh nghiệp Công Toan là một doanh nghiệp địa phương sản xuất các loại nước mắm, mắm tôm, mắm chuatại Tĩnh Gia, Thanh Hóa. Các sản phẩm sản xuất theo phương pháp truyền thống một cách tự nhiên với nguyên liệu đầu vào tươi, sử dụng muối bảo quản thay
Chi tiết >>