Tòhe là một doanh nghiệp xã hội Việt Nam với sứ mạng mang đến cho trẻ em thiệt thòi một sân chơi với các hoạt động sáng tạo nghệ thuật độc đáo cho các em cơ hội trải nghiệm và học hỏi. Tác phẩm của các em được chọn lọc,
Chi tiết >>
Công ty cổ phần Kym Việt là một doanh nghiệp xã hội, tập hợp rộng rãi những người khuyết tật đang cư trú trên địa bàn Hà Nội. Dự án ra đời nhằm giúp đỡ những người khuyết tật được tiếp cận, đào tạo nghề để có thể tìm thấy
Chi tiết >>
hoạt động với sứ mệnh nâng cao chất lượng cuộc sống và cơ hội giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn tại Sapa. SapaOchau hỗ trợ trẻ em bán hàng rong để các em quay trở lại trường học, dạy kỹ năng sống
Chi tiết >>