So sánh sản phẩm

Sản phẩm Ví gập Ba lô trẻ em vuông Túi đựng đồ cá nhân Ba lô trẻ em tròn
Ảnh sản phẩm
Ví gập
Ba lô trẻ em vuông
Túi đựng đồ cá nhân
Ba lô trẻ em tròn
Giá sản phẩm 280.000 đ 480.000 đ 550.000 đ 380.000 đ
Mã sản phẩm 12 13 14 27
Thương hiệu Tòhe Tòhe Tòhe Tòhe
Tình trạng hàng Hết hàng Còn hàng Hết hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 60 g 240 g 270 g 200 g