So sánh sản phẩm

Sản phẩm Túi đeo chéo quai liền Ba lô chữ nhật Túi quai chéo trống cơm Túi quai chéo hình chóp
Ảnh sản phẩm
Túi đeo chéo quai liền
Ba lô chữ nhật
Túi quai chéo trống cơm
Túi quai chéo hình chóp
Giá sản phẩm 330.000 đ 550.000 đ 290.000 đ 220.000 đ
Mã sản phẩm 36 37 38 39
Thương hiệu Tòhe Tòhe Tòhe Tòhe
Tình trạng hàng Còn hàng Hết hàng Hết hàng Hết hàng
Xếp loại

Cân nặng 0 g 300 g 100 g 150 g