So sánh sản phẩm

Sản phẩm Đèn xông tinh dầu Tinh dầu quế tự toả hương Quế thanh dạng thuốc lá Tinh dầu hồi 10ml, 20ml, 50ml
Ảnh sản phẩm
Đèn xông tinh dầu
Tinh dầu quế tự toả hương
Quế thanh dạng thuốc lá
Tinh dầu hồi 10ml, 20ml, 50ml
Giá sản phẩm 144.000 đ 54.000 đ 53.100 đ 45.000 đ
Mã sản phẩm 288 290 298 302
Thương hiệu Quế Hồi Việt Nam Quế Hồi Việt Nam Quế Hồi Việt Nam Quế Hồi Việt Nam
Tình trạng hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 50 g 50 g 200 g 20 g