So sánh sản phẩm

Sản phẩm Ba lô trẻ em vuông Túi đựng đồ cá nhân Ba lô trẻ em tròn Túi laptop
Ảnh sản phẩm
Ba lô trẻ em vuông
Túi đựng đồ cá nhân
Ba lô trẻ em tròn
Túi laptop
Giá sản phẩm 480.000 đ 550.000 đ 380.000 đ 490.000 đ
Mã sản phẩm 13 14 27 28
Thương hiệu Tòhe Tòhe Tòhe Tòhe
Tình trạng hàng Còn hàng Hết hàng Còn hàng Còn hàng
Xếp loại

Cân nặng 240 g 270 g 200 g 220 g