So sánh sản phẩm

Sản phẩm Ba lô chữ nhật Túi quai chéo trống cơm Túi quai chéo hình chóp Ví 1 ngăn
Ảnh sản phẩm
Ba lô chữ nhật
Túi quai chéo trống cơm
Túi quai chéo hình chóp
Ví 1 ngăn
Giá sản phẩm 550.000 đ 290.000 đ 220.000 đ 130.000 đ
Mã sản phẩm 37 38 39 42
Thương hiệu Tòhe Tòhe Tòhe Tòhe
Tình trạng hàng Hết hàng Hết hàng Hết hàng Hết hàng
Xếp loại

Cân nặng 300 g 100 g 150 g 80 g