Hoa Ban+

Hòa Bình

Doanh nghiệp xã hội Hoa Ban+ chính thức được thành lập vào năm 2013, dựa trên cơ sở phát triển của Trung tâm Bảo trợ xã hội Thuận Hòa tại thung lũng Mai Châu, Hòa Bình. Hoa Ban+ hướng đến việc xây dựng một môi trường đặc biệt - nơi tạo ra những cơ hội hòa nhập cho những phụ nữ khuyết tật trong cộng đồng dân tộc thiểu số tạo ra thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống của mình, đồng thời duy trì và bảo vệ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc mình.

Liên hệ

Điện thoại: 0977084308

Email: info@hoabanplus.com

Địa chỉ: Bản Lác 2, Mai Châu, Hòa Bình

Hotline: 0977084308

Website: hoabanplus.storess.vn