Hiteaco

Hà Nội

Công ty Cổ Phần Chè Hiệp Khánh (HITEACO) là đơn vị chuyên sản xuất và xuất khẩu các loại trà và các đặc sản Tây Bắc. Là doanh nghiệp tư nhân đi lên từ quy mộ hộ gia đình, với 20 năm kinh nghiệm gắn bó với bà con nông dân và các sản phẩm nông nghiệp, Công ty CP Chè Hiệp Khánh xác định mục tiêu phát triển bền vững và gắn với an sinh xã hội. Bộ sản phẩm Trà và Đặc Sản Tây Bắc mang trọn tâm huyết của Hiteaco vì sức khỏe cộng đồng và giữ gìn tinh hoa dân tộc. HITEACO đã và đang đặt những bước đi vững chắc trên con đường phát triển bền vững.

Liên hệ

Điện thoại: 0966721972

Email: info@hiteaco.com

Địa chỉ: Trung Sơn

Hotline: 0435572879

Website: hiteaco.storess.vn

Hiển thị: grid List