TRUNG TÂM HỖ TRỢ SÁNG KIẾN PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG ( CSIP)

 

 

Trung tâm Hỗ trợ Sáng kiến Phục vụ Cộng đồng là một tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận,  tiên phong trong việc hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xã hội Việt Nam.

 

CSIP thành lập năm 2008 đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng mạnh mẽ của các tổ chức doanh nghiệp đang áp dụng phương thức kinh doanh mang định hướng thị trường để giải quyết các thách thức xã hội, môi trường của Việt Nam và khu vực. CSIP trực tiếp đầu tư và hỗ trợ các doanh nghiệp xã hội nhằm tối đa hóa các cơ hội thành công của họ. Bên cạnh đó, CSIP cũng hợp tác, liên kết với các bên liên quan nhằm thúc đẩy môi trường phát triển thuận lợi cho Doanh nghiệp Xã hội Việt Nam

 

Thông tin liên hệ: 

Phòng 2302, Tầng 23, Toà nhà 101 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Tel: +84 435378746 Fax: +84 435378992

 Email: contact@csip.vn 

Website: www.csip.vn

 


 

Hội đồng Anh  Việt Nam ( British Council VietNam) 

 

Hội đồng Anh là một tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi kiến tạo các cơ hội quốc tế và xây dựng niềm tin giữa người dân tại Vương quốc Anh và các quốc gia trên toàn thế giới.

Hội đồng Anh hoạt động ở hơn 100 quốc gia. Hàng năm, 7.000 nhân viên của chúng tôi, bao gồm 2.000 giáo viên hợp tác với hàng ngàn chuyên gia, các nhà hoạch định chính sách cũng như hàng triệu người trẻ thông qua các chương trình Giảng dạy tiếng Anh, Nghệ thuật, Giáo dục và Xã hội. 

Hội đồng Anh đang dành rất nhiều nguồn lực và đi tiên phong trong việc thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp xã hội ở Việt Nam

 

Thông tin liên hệ: 

20 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ 

Điện thoại: + 84 (0)4 3728 1922

Fax: + 84 (0)4 3843 4962

Email: bchanoi@britishcouncil.org.vn

Website: www.britishcouncil.vn

 

Cơ quan Viện trợ Ireland ( IRISH AID) 

 

Cơ quan viện trợ Ireland là chương trình của chính phủ Ireland với các chương trình phát triển ở nước ngoài. Chương trình được thực hiện bởi  cơ quan hợp tác phát triển của Bộ ngoại giao và thương mại Ireland. Chương trình thực hiện theo chính sách ngoại giao của Ireland nhằm chống lại đói nghèo trên thế giới.

Dự án Đổi mới Tổ chức Xã Hội Dân Sự  (ICSO) là dự án được tài trợ bởi Cơ quan viện trợ Ireland nhằm củng cố hiệu quả hoạt động và tăng cường tác động xã hội của các tổ chức xã hội dân sự bằng việc áp dụng các sáng kiến doanh nghiệp xã hội. Dự án được thực hiện bởi CSIP, mong muốn giới thiệu và truyền cảm hứng về Doanh Nghiệp Xã Hội như một cách tiếp cận sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội. Các hỗ trợ của dự án hướng đến hỗ trợ các CSO nâng cao năng lực về tổ chức, về vận hành, về kinh doanh để đạt tự vững tài chính từ đó tăng cường điều kiện kinh tế và sự tham gia của phụ nữ, người khuyết tật và người dân tộc thiểu số. Dự án cũng nhằm nâng cao nhận thức và tăng cường đối thoại chính sách với các bên liên quan nhằm kiến tạo một môi trường thuận lợi lơn cho CSO để phát triển nhánh kinh doanh hoặc chuyển mình theo hướng doanh nghiệp.

Phát triển Storess.vn là một hoạt động thuộc khuôn khổ dự án ICSO

 Xem thêm thông tin chi tiết tại website http://icsovietnam.com/