Cam kết của chúng tôi

Chúng tôi  tin tưởng vào những quyền được sống hạnh phúc, khỏe mạnh và thân thiện với thiên nhiên. Chúng tôi chỉ khuyên dùng những nhãn hiệu có đóng góp cho việc làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn bằng những sản phẩm hội đủ yếu tố chất lượng và tính nhân bản.

Vật liệu thân thiện với môi trường

Chúng tôi lựa chọn và ưu tiên những thương hiệu trong hệ thống của chúng tôi  thiết kế theo nhu cầu thị trường nhưng sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường. Có rất nhiều vật liệu tuyệt vời có thể sử dụng được mà gây ít tác hại hoặc không gây tác hại đến trái đất.

 

Thiết kế bền vững

Mọi sản phẩm chúng tôi khuyên dùng sử dụng những phương thức thiết kế có tính bền vững. Thiết kế bền vững là quá trình cố gắng giảm thiểu ô nhiễm đến mức tối đa có thể.

Chúng tôi khuyến khích các thương hiệu sử dụng thực hành thiết kế tái sinh,– những gì mà một thương hiệu lấy từ môi trường để làm nên một sản phẩm có thể được trả lại cho trái đất theo cách không gây tác hại

 

Sản xuất bền vững

Những sản phẩm của chúng tôi khuyên dùng sử dụng quy trình sản xuất và vận chuyển có tác động ít nhất đến môi trường. Các thương hiệu sản xuất ra các sản phẩm này có ý thức cố gắng giảm thiểu chất thải và sử dụng vật liệu tái chế  hoặc các vật liệu có thể tái sử dụng.

Khi một sản phẩm đến tay người tiêu dùng nó phải đảm  bảo nguồn gốc xuất xứ. Các thương hiệu được lựa chọn phải thực hành tốt sự minh bạch về nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu và chia sẻ thông tin về chuỗi cung của họ.

 

Đảm bảo trách nhiệm với người lao động

Để trở thành thương hiệu được chúng tôi khuyên dùng, thương hiệu đó phải đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho người lao động, tự do về tinh thần và thể chất. Người lao động làm việc trong môi trường không bị quấy rối, không bị phân biệt đối xử, được trả lương và thưởng công bằng và không vi phạm nhân quyền.